Styrelse

Efter årsmötet den 6-4-2019 så ser styrelsen ut som nedan.

Ordförande: Per Arwidsson motteprins2@gmail.com Tel 070-736 01 53

Kassör: Anders Larsson      info@brukshotellet.org Tel 070-659 03 65

Vice Ordförande: Rune Månsson

Ledamöter

Mats Englund

Arthur Forsberg

Roland Kindberg

Odd Norman

Hasan Özyurt

Vi har alltså utökat styrelsen med 1 person och önskar därmed Hasan som syns

på bilden välkommen in i styrelsen.