Regionen på Brukshotellet 20-05-2019. Eva; Stefan, Peter,Roger,